Víťazi literárnej súťaže Moak a krátkeho filmu Moak za rok 2012 boli ocenení

18.09 Večer udeľovania cien oboch súťaží, literárnej súťaže Moak („Caffè Letterario Moak“ ) a krátkeho filmu Moak („Caffè Corto Moak“ )za rok 2012, konajúci sa na území kancelárií Moak v Modica, skončil v sobotu 15. septembra.
Večer bol prezentovaný moderátorkou Giuliana Ubertini. Pokiaľ ide o literárnu súťaž, porota bola zložená z Massima Carlotta, slávneho čierneho spisovateľa, dramatika a scenáristu z Padua ako riaditeľom poroty, vrátane spisovateľov Gianniho Cascone, Guida Conti, Santa Piazzese a Susanne Tartaro. Všetci traja víťazi boli vybraní po dôkladnom a precíznom zvážení z piatich príbehov finalistov. Prvú cenu získal Martino Ferrario, rodák z Cantù vo veku 24 s jeho príbehom "V prípade nepokojov". Taktiež obdržal Belgiornovo ocenenie za najmladšieho vystupujúceho spisovateľa, ktoré bolo pridelené bratom Donatella Mariom Belgiornom. Druhú cenu vyhral Mauro Mirci s jeho príbehom "Considerata l´età" (Vzhľadom k veku) a tretiu Luca Brancato s "Kávová prestávka".
Na druhej strane, porota, v zložení prezidenta poroty Itala Moscata, filmového kritika Cristina Borsatti, riaditeľa Angela Ruta a organizátora na filmové prehliadky Giuseppeho Volpina, vybrala najoriginálnejšie krátke filmy VII. vydania „Caffè Corto Moak“ (krátkeho filmu Moak). Medzi deviatimi finalistami, cenu za najlepší krátky film vyhral Enzo Ferraro s "Un Sapore Antico" (Stará chuť), ktorý sa vďaka originálnej téme zaoberal schopnosťou syntetizovať a mocou vyvinúť silné kinematografické rozprávanie. Cenu za najlepšiu réžiu obdržal Sebastiano Greco s "Angelo o la Pasqua di Salvo" (Angelova alebo Salvova Veľká noc) a cenu za najlepší scenár získali Giuseppe Balsamo a Giorgia Boscarino s "M.R.A.". Prvú cenu ocenenia udelil Giovanni Spadola, zakladateľ Caffè Moak. "... Ešte nikdy vyhlásenie víťazov tak nevoňalo!..." - To bol komentár Massima Carlotta pri otvorení tejto udalosti, s odkazom na jedinečnú arómu kávových zŕn a kávy v plechovkách uvoľnenú v skladisku zariadenia, jadra výroby Moak, ktoré bolo zvolené ako miesto konania pre tento večer.
V priebehu večera, bolo zobrazené aj dielo umelca Rosaria Antoci "allineare pensieri" (usporiadanie myšlienok). To bolo umožnené cez Art Gallery Clou pre túto príležitosť.
Moak Literárna Súťaž 2012 potvrdila úspech kultúrnej iniciatívy, ktorá bola opäť dôsledne pod dozorom spisovateľov veľmi rozdielneho veku a s rôznymi životnými skúsenosťami. "Hlavným úspechom, pokiaľ ide o množstvo príbehov prijatých pre aktuálne vydanie - zdôraznil Guido Conti – je, že každý príbeh je vysoko kvalitný a je v celku vylíčený čerstvými a príjemnými spismi".
Úplnou zmenou tento rok bol okrem iného - zdôraznil Alessandro Di Salvo, organizátor súťaže – aj spôsob odosielania textov, ktoré boli prijaté na e-mail, čo vďaka tomuto rýchlemu a okamžitému prostriedku umožňuje ešte vyššiu tendenciu.
Namiesto toho, Italo Moscato, ktorý sa vrátil z festivalu v Benátkach, zdôraznil schopnosť autorov, ale aj autorov krátkych filmov, zvoliť a interpretovať súčasné a aj dôležité sociálne témy, ktoré sú v dnešnej dobe pre divákov obzvlášť citlivé. Porota pre krátky film chcela citovať dva filmy od finalistov - ďalšou novinkou tohto ročníka: krátky film "In fondo a destra" (Dole vpravo) od Valeria Groppa, kde je pozornosť daná hlavnej postave Sergiovi Fiorentinovi pre jeho intenzitu ako komentuje stretnutie s mladou osobou, a krátky film "8 euro", pre jeho obsah týkajúci sa súčasných problémov, vrátane významného ironické príspevku od protagonistov.
Rovnako ako každý rok, bude všetkých šestnásť príbehov vybraných porotou literárnej súťaže „Caffè Letterario Moak“ zverejnených v antológii "Príbehy o káve", zatiaľ čo všetky krátke filmy súťaže „Caffè Corto Moak“, ktoré sú v úschove vo filmových archívoch Moak, už boli zverejnené a môžu byť videné na www.caffe-corto.com.

In primo piano

Krátky film Moak 2012

Cenu za najlepší krátky film XII.

Literárna súťaž Moak 2012

Martino Ferrario, vo veku 24, rodák z Cantù (Mi) je s jeho príbehom "V prípade nepokojov" víťazom XI. vydania literárnej súťaže „Caffè Letterario Moak“. Porota bola zložená z Massima Carlotta, slávneho čierneho spisovateľa, dramatika a scenáristu z Padua ako riaditeľom poroty, vrátane spisovateľov Gianniho Cascone, Guida Conti, Santa Piazzese a Susanne Tartaro.

Sugar[not]free

Hlavnou fázou kávy, od spracovania až po degustáciu, bude nový grafický dizajn sáčkov cukru Moak.